logo anjerfondsIn de week van maandag 12 tot en met 17 mei wordt er in heel Nederland gecollecteerd voor het Prins Bernhard Cultuur Fonds, beter bekend als de Anjercollecte. Uit de Anjercollecte wordt kunst en cultuur in heel Nederland gesubsidieerd: grote en kleine projecten, amateur en professioneel, individueel en in verenigingsverband. In Alphen aan den Rijn is Harmonie Arti de enige culturele vereniging die voor het Anjerfonds collecteert, u kunt Arti dus overal tegenkomen. Bij u aan de deur, in het winkelcentrum en bijvoorbeeld tijdens het Alphense korenfestival op zaterdag 17 mei. De Arti’esten spelen dan vrolijke muziek, waardoor u hopelijk geïnspireerd raakt om gul te geven. Want een derde van de opbrengst gaat rechtstreeks naar Arti, die daarmee geld heeft voor kinderconcerten, bladmuziek en bijzondere projecten. U wordt alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!