Morgen starten wij weer met de repetities! De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn in volle gang en ook heeft de eerste vergadering van het bestuur in de nieuwe samenstelling plaatsgevonden. Wij hebben afscheid genomen van Karen Smook als eerste secretaris. Gelukkig blijft Karen wel algemeen bestuurslid met de portefeuille jeugd, daar zijn wij heel blij mee! Wij zijn dankbaar voor haar inzet als eerste secretaris in de afgelopen 3 jaar! Als nieuwe eerste secretaris is Thiemen Dorsman benoemd.

Ook heeft Tim Vobornik na ruim 2 jaar zijn bestuurstaken neergelegd. Hij was algemeen bestuurslid
en o.a. contactpersoon voor de concertorganisatie. Tim heeft zijn stokje overgedragen aan Mart-Antonny van Noorel.

Ook Tim willen wij bedanken voor het werk wat hij de afgelopen jaren verricht heeft en wij wensen Thiemen en Mart-Antonny een warm welkom!

Het bestuur kijkt uit naar het nieuwe seizoen en hoopt dat wij weer naar mooie concerten kunnen toewerken.