Logo-AnjeractieAnjercollecte

De Anjercollecte is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten.  De helft van het opgehaalde geld is voor de eigen clubkas, de overige helft gaat naar cultuur en natuur in de regio. Er wordt in mei gecollecteerd door Artianen.