Acties

Logo-AnjeractieAnjercollecte

De Anjercollecte is de jaarlijkse collecteweek van het Prins Bernard Cultuurfonds. Het Prins Bernhard Cultuurfonds is pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten.  De helft van het opgehaalde geld is voor de eigen clubkas, de overige helft gaat naar cultuur en natuur in de regio. Er wordt in mei gecollecteerd door Artianen.

Repetitielocatie

Yuverta (voorheen Wellant College)
Kalkovenweg 62
Alphen aan den Rijn

Repetitieavond

Elke dinsdagavond:
17:50u - 18:35u Toetie!
18:45u - 19:45u Jong Arti
20:00u - 22:10u Groot Arti

Volg Arti

Ledenmenu